Aanvraag voor deelname 2020

Deelname voorwaarden   Exclusive Spring Fair
Plattegrond   Kasteel Groeneveld
Deelname   Exclusive Spring Fair
Algemene voorwaarden   Exclusive Spring Fair - InterEvent

U kunt een aanvraag voor deelname aan Exclusive Spring Fair 2020 indienen door onderstaand formulier volledig in te vullen.

Indien uw aanvraag door de organisatie wordt gehonoreerd ontvangt u een bevestiging van deelname. De organisatie behoudt zich het recht voor, exposanten met collecties die naar haar oordeel niet in het beursprofiel passen, te weigeren voor beursdeelname. Dit is ook van toepassing bij oververtegenwoordiging van een bepaald segment.
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail
URL
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Inschrijving K.v.K.
Voorkeur standnummer
Aantal m2
Omschrijving van de te exposeren collectie
   
U kunt ook seperaat foto's sturen naar info@interevent.org